Hur lång är jägarmarschen

0

I år blev värnplikten obligatorisk igen efter att ha varit frivillig i några år. När man gått igenom alla tester och klarat av mönstringen så får man välja inom vilket område man vill hamna men det regleras en hel del av personlig lämplighet. Det finns några olika jägarförband som till exempel Lapplandsjägare och Fallskärmsjägare men också traditionell värnplikt.

Slutprovet med många namn

För en Lapplandsjägare så heter det sista stora slutprovet Jägarmarschen och för en Fallskärmsjägare så heter provet Örnmarschen. Det som kännetecknar dem båda är att det är en marsch som ska genomföras på begränsad tid med ett visst antal kilo packning. Hur lång är jägarmarschen? Det varierar men omkring 50 km eller mer kan man nog förvänta sig.

Olika övningar beroende på inriktning

De som är på väg att bli exempelvis Fallskärmsjägare har ett delprov i sin marsch där de hoppar fallskärm medans de som ska bli Lapplandsjägare genomför sin marsch på vintern och då åker skidor i extremt låga temperaturer. Under den pågående marschen finns oftast en påhittad hotbild för att det ska likna en realistisk situation.

Soldater på övning i fält

Lek och allvar

Jägarmarschen är en gammal tradition som ses som ett slutprov för att man ska bli en färdig soldat som kan arbeta i aktiv tjänst. Syftet är att genomföra en realistisk övning med en påhittad hotbild och samtidigt bära full utrustning och packning. Under den pågående övningen ska man genomföra olika skjutprov, slå läger och självständigt ta hand som sig själv precis som om det var en verklig marsch i krigstid.