Arbeta hos försvarsmakten

Försvarsmakten är en svensk myndighet som lyder under regeringen och riksdagen, vilka bestämmer dess inriktning, uppgifter och uppdrag. Myndigheten får varje år från regeringen ett så kallat regleringsbrev, där det specificeras vad försvarsmakten skall göra under det kommande året, samt hur mycket pengar de har till sitt förfogande. Försvarsmakten skall både enskilt och tillsammans med andra organisationer, myndigheter och länder arbeta för Sveriges säkerhet. Detta skall de göra genom att exempelvis upprätthålla fred och höja beredskapen vid hot, konflikter och krig, skydda landets politiska och militära handlingsfrihet, samt bistå andra myndigheter och det övriga samhället vid behov.

Olika tjänster hos försvarsmakten

Vill du jobba hos försvarsmakten? Du kan inom försvarsmakten arbeta som exempelvis soldat eller sjöman. Med din grupp ställs du inför olika uppgifter som kräver att du är stresstålig, uthållig och att du kan utmana dina gränser. Du kommer i tjänstgöringen få lära dig att bli en bra lagspelare och ta eget ansvar. Många menar att man växer som människa, och gör en stor personlig resa där man utvecklas till det bättre.

Att jobba hos försvarsmakten innebär inte bara att hantera militära uppgifter. Det finns i myndigheten många civilanställda, av alla de 25 000 tillsvidareanställda är cirka 7 000 civila tjänster. Det finns många olika yrken representerade hos försvarsmakten, man kan arbeta med administrativa tjänster såsom administration av personal, ekonomi, utbildning, logistik och information. Eller så kan man arbeta med olika tekniska bitar såsom mekanik. Det finns även ingenjörer, jurister, tolkar, musiker, kockar och sjukvårdspersonal. Alla dessa kompetenser ingår ofta i försvarsmaktens fredsframtvingande och fredsfrämjande insatser världen över.

Arbetet som officer

Väljer man istället att arbeta som officer krävs det att man tydligt kan leda, vara ett föredöme och kunna visa personlig omtanke för andra. Är man även duktig på att inspirera och motivera kan arbetet som officer passa bra. Det gäller att leda på flera nivåer, fatta beslut som kan vara livsavgörande, samt att ta stort ansvar. Detta kan ske både vid insatser innanför landets gränser samt i utlandet.

Som specialistofficer är du expert inom det område du arbetar. Du har en roll som är ansvarsfull och du verkar som sjömännens eller soldaternas närmaste befäl. Väljer man att utbilda sig till officer är Officerprogrammet tre år. Utbildningen genomförs på Försvarshögskolan där största delen av studierna bedrivs på Militärhögskolan Karlberg, i Stockholm. Specialistofficersutbildningen pågår under cirka 1,5 år på Militärhögskolan i Halmstad, samt andra militära skolor i landet. Teori varvas med praktik, med huvudfokus på yrkesspecifika kunskaper och ledarskap.

Soldat i öknen

Många yrken inom försvarsmakten

Försvarsmakten är den myndighet som arbetar för Sveriges säkerhet. Det finns olika vägar att välja beroende på vad du vill arbeta med. Tjänstgör som soldat eller sjöman, eller välj att utbilda dig till officer där du i arbetet får leda och ta ansvara för andra. Det finns även många andra civila uppgifter man kan arbeta med, såsom administration av personal och logistik. Eller så kan man arbeta som jurist, kock, musiker, tolk eller med sjukvård.

Oddsen på casino är bättre än oddsen i krig

Soldater, oavsett om de tillhörde de romerska legionerna, Karl XI och Karl XII karoliner eller de som stred för sitt fosterland under första och andra världskriget hade mer eller mindre koll på det var bättre odds på spel än att överleva ett anfall. Matematiken och kunskapen att räkna ut odds har funnits sedan de gamla grekerna, kanske ännu tidigare. Att krig är ett välkänt tema för casino spelutvecklare har nog ingen missat och i och med det har även krigstemat gjort sitt intåg på olika nätkasinon. De mest välrenommerade och välkända spelutvecklarna, många av dem företag från Sverige, har känsla för trender och det som är lätt att sälja in till kunderna, varför det inte alls är förvånande med den stadigt ökande mängden spel rörande olika typer av krig. I takt med att tekniken bakom spelutveckling och produktion har utvecklats har även spelen blivit mer avancerade både grafiskt och tekniskt sett.

För de svenska ungdomar som väljer att göra värnplikten är risken för krigsdeltagande, annat än på simulerade övningar, minimal för att inte säga obefintlig i dagsläget. Däremot kan det ibland bli långtråkigt på luckan och då är det skönt att kunna slå ihjäl lite tid genom att spela på nätet. Vem vet kanske är det en spelutvecklare du har som närmaste kompanikompis och då är det bara att ta chansen att fråga om allt som har med spel och spelutveckling att göra. Kanske kan du även få några tips om vilka sajter som har bäst odds. Om inte har du gott om tid att undersöka det när det inte händer något annat eller det är övning på gång. Om ni har befäl som inte uppskattar online spel, det finns sådana och de har all rätt att ha de åsikterna, kan ni anordna intern vadslagning och sätta upp egna odds för hur lång tid det tar att städa toaletterna, putsa kängorna tillräckligt bra eller vem som klarar sig längst i jägarmarschen.